Słownik pojęć fotograficznych

Share Button

B

Bracketing – technika fotografowania polegająca na uchwyceniu tego samego ujęcia wykorzystując różne ustawienia aparatu; otrzymujemy w ten sposób zapis każdego ujęcia w kilku wariantach.

D

Dystorsja (zniekształcenie) – wada układów optycznych objawiająca się różnym odwzorowaniem przedmiotów na obrazie (powiększenie lub zmniejszenie), innym dla środka, a innym dla brzegów obrazu.

Desaturacja – proces polegający na pozbawieniu zdjęcia kolorów.

P

Pixel – najmniejszy, świecący, niepodzielny element obrazu; obraz w fotografii cyfrowej jest kompozycją milinów pixeli.

R

RAW – format pliku w fotografii cyfrowej będący odpowiednikiem negatywu; zawiera nieprzetworzone – „surowe” informacje o pixelach prosto z matrycy (sensora) aparatu. Pliki RAW zapewniają fotografowi najwyższą jakość obrazu. Wadą jest jednak dosyć duży rozmiar pliku (kilkadziesiąt MB) i potrzeba dużych mocy obliczeniowych do obróbki.

T

Teleobiektyw – obiektyw o dużym zasięgu; pozwala fotografować dzikie zwierzęta. Doskonale sprawdza się także w fotografii roślin np. kwiatów: zagęszcza perspektywę oraz pozwala wyodrębnić interesujący element z tła.

Z

Zewnętrzny wyzwalacz migawki – może być kablowy lub bezprzewodowy; pozwala wyzwolić migawkę nie dotykając aparatu; użyteczny, gdy robisz zdjęcia używając statywu (np. w fotografii krajobrazu) lub przy zdjęciach z długim czasem naświetlania.

Share Button