Narzędzia programu

Share Button

Gdzie znajdują się narzędzia programu Photoshop?

Narzędzia programu Photoshop znajdują się na pasku narzędzi, który usytuowany jest domyślnie po lewej stronie interfejsu programu w pozycji pionowej (patrz rys.).

Prawie wszystkie narzedzia widoczne na pasku narzędzi posiadają dodatkowo alternatywy (dodatkowe możliwości wyboru), które poszerzają właściwości danego narzedzia o dodatkowe możliwości. Informuje o tym mała strzałka w prawym dolnym rogu narzędzia. Aby je wywołać nalży kliknąć i przytrzymać lewy przycisk myszy lub tylko kliknąć prawym przyciskiem myszy, a dodatkowe możliwości narzędzia ukażą się w postaci wyskakującego okienka.

Z paskiem narzędzi koresponduje pasek z ustawieniami wybranego narzędzia (oznaczony na rys. kolorem żółtym), który uaktywnia się zaraz po wybraniu któregoś z narzędzi. W zależności od wybranego narzędzia posiada on szereg ustawień (np. po wybraniu narzędzia pędzel mamy tu możliwość ustawienia m.in. wielkości i twardości pędzla).

Narzędzia programu Photoshop artoffoto.eu - sztuka fotografii

Rys. Pasek narzędzi programu Photoshop CC (wydanie 2015)

Narzędzia programu Photoshop dostępne z paska narzędzi: (w nawiasach okrągłych podano skróty klawiaturowe, za pomocą których można wywołać dane narzędzie)

PRZESUNIĘCIE (V)
Używane do przesuwania i przenoszenia elementów w obrębie programu. Dostępne alternatywy:
Narzędzia programu Photoshop 1

 

ZAZNACZANIE (M)
Używane do zaznaczania obszarów na aktywnej warstwie. Dostępne alternatywy:
Narzędzia programu Photoshop 2

 

 

LASSO (L)
Używane do zaznaczeń o nieregularnych kształtach. Mamy tutaj większą swobodę i nieograniczone możliwości jeśli chodzi o kształty zaznaczeń. Dostępne alternatywy:
Narzędzia programu Photoshop 3

Ciekawym narzędziem jest lasso magnetyczne, które pozwala na łatwe zaznaczanie obiektów, „przyklejając” się do nich jak magnes do metalu.

RÓŻDŻKA (W)
Kolejne narzędzie, którym dokonamy zaznaczenia obszaru na aktywnej warstwie. Tym razem narzędzie to bazuje na kolorze zaznaczanego obszaru, nie na kształcie. Zatem dzięki różdżce możemy w łatwy sposób wydzielić z obrazka np. jednolity napis bez żmudnego obrysowywania go np. lassem. Dostępne alternatywy:
Narzędzia programu Photoshop 4

 

KADROWANIE (C)
Służy do wycinania wybranego fragmentu z pierwotnie zarejestrowanego obrazu w celu jego dalszej obróbki. Dostępne alternatywy:
Narzędzia programu Photoshop 5

 

 

KROPLOMIERZ (I)
Narzędzie kroplomierz wraz z alternatywami z tej sekcji dostarczy Ci informacji o obrazku (o kolorze, wymiarach, a nawet o ilości obiektów w obrazku). Dostępne alternatywy:
Narzędzia programu Photoshop 6

 

 

 

PĘDZEL KORYGUJĄCY (J)
Narzędzie wykorzystywane do drobnego retuszu (usuwanie plam z obrazka, przebarwień skóry czy piegów i wyprysków). Dostępne alternatywy:
Narzędzia programu Photoshop 7
Znajduje się tu m.in. narzędzie do redukcji niepożądanego efektu czerwonych oczu.

 

 

PĘDZEL (B)
Najbardziej użyteczne narzędzie. Służy do malowania i rysowania. Dostępne alternatywy:
Narzędzia programu Photoshop 8

 

 

STEMPEL (S)
Służy do kopiowania wybranej części obrazu do innej. Często używany do usuwania zbędnych elementów obrazu. Dostępne alternatywy:
Narzędzia programu Photoshop 9

 

PĘDZEL HISTORII (Y)
Działa w połączeniu z paletą Historia. Używany do cofania wprowadzonych zmian gdy dokonaliśmy wielu zmian edycyjnych, a chcemy cofnąć jakąś zmianę. Cofnięcie, natomiast wszystkich zmian i powrót do pliku wyjściowego możliwe jest poprzez naciśnięcie klawisza F12. Dostępne alternatywy:
Narzędzia programu Photoshop 10

 

GUMKA (E)
Jak sama nazwa wskazuje, gumka służy do wymazywania wybranych elementów obrazu. Dostępne alternatywy:
Narzędzia programu Photoshop 11

 

 

GRADIENT (G)
Gradient to narzędzie, które służy do wypełniania o właściwościach stopniowego przechodzenia od jednego koloru do innego, lub od koloru do przejrzystości. Dostępne alternatywy:

Narzędzia programu Photoshop 12

 

 

WYOSTRZANIE
Używane do podkreślenia szczegółów w wybranych miejscach obrazu. Rozmywanie i smużenie z kolei powoduje np. złagodzenie ostrych krawędzi. Dostępne alternatywy:
Narzędzia programu Photoshop 13

 

 

ŚCIEMNIJ (O)
Narzędzia do selektywnego ściemniania, rozjaśniania czy zmiany nasycenia elementów obrazu. Dostępne alternatywy:
Narzędzia programu Photoshop 14

 

 

PIÓRO (P)
Wykorzystuje krzywe Béziera i pozwala tworzyć rozmaite kształty (ścieżki). Dostępne alternatywy:
Narzędzia programu Photoshop 15

 

 

 

TEKST (T)
Narzędzie pozwalające na dodanie dowolnego tekstu do obrazka. Dostępne alternatywy:
Narzędzia programu Photoshop 16

 

 

ZAZNACZANIE ŚCIEŻEK (A)
Pozwala na manipulacje (przekształcanie i przesuwanie) ścieżek zdefiniowanych narzędziem pióro. Dostępne alternatywy:
Narzędzia programu Photoshop 17

 

LINIA (U)
Narzędzia z tej puli pozwalają dodawać do obrazka kształty (podstawowe figury geometryczne, linie, strzałki oraz dowolne kształty własne uprzednio wczytane do programu). Dostępne alternatywy:
Narzędzia programu Photoshop 18

 

 

 

RĄCZKA (H)
Ułatwia nawigację przy pracy z obrazami o dużych wymiarach. Dostępne alternatywy:
Narzędzia programu Photoshop 19

 

LUPKA (Z)
Narzędzie do zmniejszania i powiększania podglądu aktywnego zdjęcia. Nie posiada alternatyw. Można użyć kombinacji klawiszy Ctrl +, aby powiększyć podgląd oraz Ctrl -, aby pomniejszyć.

ZMIANA KOLORU (X)
Kliknięcie na dwukierunkową strzałkę spowoduje zmianę aktualnego koloru tła na aktualnie ustawiony kolor pierwszego planu.

USTAWIENIE KOLORU (tła i koloru pierwszego planu)
Ustawisz tutaj dowolny kolor tła i pierwszego planu wybierając z palety kolorów, która uaktywni się po kliknięciu w narzędzie.

TRYB SZYBKIEJ MASKI (Q)
Praca w trybie szybkiej maski polega na utworzenia zaznaczenia, a następnie dodawaniu do niego (malowanie pędzlem kolorem białym) lub odejmowaniu od niego (malowanie pędzlem kolorem czarnym) innych zaznaczeń. W ten sposób zostaje utworzona maska. Pozwala to tworzyć bardzo skomplikowane zaznaczenia.

TRYB EKRANU (F)
Umożliwia przełączanie się pomiędzy trybem standardowym a pełnoekranowym. Dostępne alternatywy:
Narzędzia programu Photoshop 20

 

 

Praktyczne zastosowanie wymienionych narzędzi zaprezentujemy w rozdziale II naszych poradników, a w następnej części dokonamy zestawienia najczęściej używanych skrótów klawiaturowych.

Zapraszamy.
Zespół aRTofFOTO.

Zapisz

Share Button