Funkcje programu

Share Button

Co oferują funkcje programu Photoshop?

Jak już wspomnieliśmy w poprzedniej części Pasek Menu (funkcyjny) programu Adobe Photoshop, grupuje 11 rozwijanych menu, a z kolei każde z nich posiada liczne podmenu z mnóstwem możliwości do wyboru. Wystarczy rzut oka na rys. i widzimy ogrom możliwości programu.

Mnogość funkcji programu może wydawać się na początku nie do opanowania, ale systematyczna praca z programem pozwoli Ci na łatwe i szybkie odnalezienie się w gąszczu dostępnych opcji.  Kiedy już zrozumiesz złożoność i wszechstronność programu oraz, gdy opanujesz swobodne poruszanie się w nim, wówczas będziesz pewny i efektywny w swoim działaniu, a praca z Photoshopem stanie się przyjemnością.

Zobacz, zatem jakie możliwości dają poszczególne elementy paska menu.

Funkcje programu Photoshop artoffoto.eu - sztuka fotografii

Rys. Pasek Menu programu Adobe Photoshop CC (wydanie 2015)

Objaśnienia do rysunku:

 1. Plik
  Z menu tego wywołasz najważniejszą funkcję programu, mianowicie TWORZENIE NOWEGO DOKUMENTU. Ponadto otworzysz istniejący dokument, dokonasz zapisu projektu w wybranym przez Ciebie formacie pliku i przywrócisz zmodyfikowany dokument do stanu wyjściowego. Wśród dostępnych tu funkcji na uwagę zasługują także SKRYPTY i AUTOMATYZUJ, dzięki którym dokonasz wsadowej (hurtowej) konwersji plików oraz zautomatyzujesz proces edycji zdjęć, zyskując wiele czasu, który straciłbyś, przetwarzając każde zdjęcie osobno.
 2. Edycja
  Posiada funkcje (kopiuj, wklej, wytnij, sprawdź pisownię itp.), które znajdziesz w programach do edycji tekstu np. Microsoft Word. Znajdziesz tu także użyteczne właściwości takie jak: WYPEŁNIANIE, OBRYS czy PRZEKSZTAŁCENIA GEOMETRYCZNE OBRAZU. W menu edycji znajduje się także ustawienie kolorów oraz podmenu z PREFERENCJAMI (ustawieniami programu).
 3. Obraz
  W menu obraz dokonasz edycji zdjęcia, zmieniając jego kolorystykę, rozmiar czy orientację (obrót/pochylenie). Najistotniejszą rolę odgrywa tu jednak podmenu DOPASOWANIA, które zawiera funkcje kontrolujące obraz m.in. JASNOŚĆ/KONTRAST, POZIOMY, KRZYWE, BARWA/NASYCENIE.
 4. Warstwa
  Warstwy to bardzo ISTOTNA WŁAŚCIWOŚĆ programu Photoshop. Praca na warstwach jest PODSTAWĄ TWORZENIA PROJEKTÓW. Warstwy pozwalają na manipulacje kompozycji (fotomontaż) w bardzo szerokim zakresie. Wszystkie warstwy stanowiące elementy kompozycji układane są kolejno jedna na drugiej z możliwością przesuwania ich w stosie oraz możliwością pokaż/ukryj warstwę. Zatem, dodanie modyfikacji na warstwie nie ingeruje bezpośrednio w zdjęcie oryginalne, a jedynie dotyczy wybranej warstwy. Taki układ czyni pracę łatwiejszą, przejrzystą i zorganizowaną.
 5. Tekst
  Z menu tekst wywołasz funkcje edytujące wpisany przez Ciebie tekst. Znajdziesz tutaj m.in. panele odpowiedzialne za ustawienia tekstu (TYPOGRAFIA, AKAPIT), opcję WYTŁOCZ W 3D, dzięki której uzyskasz trójwymiarowy napis oraz OPCJE JĘZYKA.
 6. Zaznaczanie
  Funkcje zawarte w tym menu pozwolą Ci zarządzać zaznaczeniami interesujących Cię obiektów.
 7. Filtr
  Menu z galerią filtrów i dodatków, które pozwolą Ci skorygować Twoje zdjęcia, uatrakcyjnić je i dodać efekty specjalne. Na uwagę zasługują FILTR CAMERA RAW (do edycji plików typu RAW – tzw. cyfrowych negatywów), KOREKTA OBIEKTYWU (do usunięcia wad obrazu wynikających z niedoskonałości optyki – zniekształceń geometrycznych, aberracji chromatycznej, winiety) oraz FORMOWANIE (np. do wyszczuplania postaci). Wśród efektów znajdują się tu m.in. GALERIA ROZMYĆ, WIATR, SZUM, WYOSTRZANIE, ZNIEKSZTAŁCANIE i INNE.
  Wskazówka: Stosuj filtry z umiarem!
 8. 3D
  Znajduje się tutaj najnowsza funkcjonalność programu Photoshop związana z obsługą grafiki 3D. Nowe funkcje umożliwiają dodanie trzeciego wymiaru do tekstu (WYTŁOCZENIE 3D), stworzenie obiektów 3D oraz przeniesienie Twoich projektów ze świata wirtualnego do świata rzeczywistego dzięki wydrukowaniu ich za pomocą drukarki 3D.
 9. Widok
  Pozwala kontrolować wielkość obrazu wyświetlanego na monitorze (powiększanie, pomniejszanie, dopasowanie do ekranu). Włączysz tu także przydatne w wielu wypadkach MIARKI i LINIE POMOCNICZE.
 10. Okno
  Nie zawiera żadnych opcji edycyjnych. Mimo to, przydatne menu. Umożliwia bowiem zmianę ułożenia okien programu zgodnie z  preferencjami użytkownika.
 11. Pomoc
  Znajdziesz tu informacje o aktualnej wersji programu, linki odsyłające do sklepu z dodatkami programu oraz do CENTRUM WSPARCIA PHOTOSHOP.

W następnej części przeegzaminujemy przybornik programu, czyli pasek narzędzi.
Zapraszamy.
Zespół aRTofFOTO.

Zapisz

Zapisz

Share Button