ANG-POL Słownik fotograficzny

Share Button

A
aberration – wada/błąd odwzorowania
optical aberration – wada układu optycznego
chromatic aberration – aberracja chromatyczna
angle of view – kąt widzenia
aperture – otwór przysłony
aperture range – zakres dostępnych wartości przysłony
aspect ratio – format obrazu/wymiary obrazu (wyrażone ilorazem długości do wysokości np.16:9, 4:3)
autofocus – automatyczne ustawianie ostrości
aspheric lens – soczewka asferyczna

B
blade – listek przysłony
bokeh – rozmycie
bokeh effect – efekt rozmycia
beauty dish – czasza oświetleniowa (tzw. „słoneczko”)

C
cable release – kablowy wyzwalacz migawki
colour temperature – temperatura barwowa
continuous autofocusing – ciągły autofocus
continuous shooting – zdjęcia seryjne (tryb seryjny)
crop factor – współczynnik przycięcia
curvilinear distortion – zniekształcenie liniowe

D
depth of field – głębia ostrości
detail – detal/szczegół
diaphragm – przysłona (diafragma)
digital – cyfrowy
digital noise – szum cyfrowy
distortion – zniekształcenie
dimension – wymiar/gabaryt

E
exposure – ekspozycja (naświetlenie)
exposure compensation – kompensacja ekspozycji (korekta ekspozycji)
extension hood – w połączeniu z lens hood pozwala uzyskać jeszcze lepszy efekt cienia

F
file format – format zapisu plików
filter size – średnica filtra
fine art – fotografia artystyczna
fisheye lens – obiektywy szerokokątne typu „rybie oko”
fixed LCD – ekran przymocowany na stałe
fixed focal length lens – obiektyw stałoogniskowy (tzw. „stałka”)
flash (flashgun) – lampa błyskowa
focus – ognisko/skupienie (nastawa ostrości/ogniskowanie)
focus mode – tryb ustawienia ostrości
focusing points – liczba punktów ostrości
focal length – długość ogniskowej/ogniskowa
focal length multiplier – współczynnik wydłużenia ogniskowej
frame – klatka/zdjęcie
frame rate – wskaźnik ilości klatek w ciągu jednej sekundy (wyrażany w fps)
frame per second (fps) – liczba klatek/zdjęć na sekundę
full frame – pełna klatka
­focus stacking – głębia ostrości

G
grain effect – efekt ziarna
gradation – stopniowanie/gradacja

H
height modifier – modyfikator światła
hot shoe – gniazdo lampy błyskowej

I
image – obraz/obrazek/zdjęcie
image sensor – przetwornik obrazu (matryca aparatu)
image stabilization – stabilizacja obrazu
image quality – jakość obrazu
interchangeable lens – obiektyw wymienny
internal focus – system wewnętrznego ogniskowania; zapewnia, że w trakcie ustawiania ostrości obiektyw nie obraca się ani nie ulega zmianie jego długość; trakcie ogniskowania przemieszczana jest jedna z wewnętrznych grup soczewek.

L
large-aperture-lens – obiektywy o dużej wartości przysłony
lens – obiektyw
lens hood – osłona obiektywu – blokuje nieistotne światło z zewnątrz maksymalizując działanie obiektywu
lens mount – mocowanie obiektywu

M
macro lens – obiektyw typu makro
manual focus – manualne (ręczne) ustawianie ostrości
magnification – powiększenie
magnification ratio – współczynnik powiększenia
minimum focusing distance – minimalna odległość ostrzenia
mirrorless camera – aparat bezlusterkowy
monopod – monopol
mount – mocowanie obiektywu

N
noise – szum
nude photography – fotografia aktu
number of effective pixels – liczba efektywnych pixeli

O
overexposure – prześwietlenie

P
panning – panoramowanie
photoflood – lampa żarowa o podwyższonej mocy  (im większa wartość mocy, tym większa temperatura barwowa)
postproduction – postprodukcja
prime lens – obiektyw o stałej ogniskowej
polariser – polaryzator
pixel – piksel (najmniejszy element obrazu)

Q
quality – jakość

R
refraction – załamanie promieni świetlnych
resolution – rozdzielczość

S
screen – ekran
sensitivity (ISO) – czułość matrycy aparatu
self-timer – samowyzwalacz czasowy
sensitivity range – zakres czułości matrycy
sensor – czujnik
shutter – migawka
shutter speed – szybkość migawki
shutter lag –  opóźnienie migawki (opóźnienie pomiędzy wyzwoleniem migawki a rzeczywistym nagraniem zdjęcia)
softbox – „zmiękczające pudełko”
studio photography – fotografia studyjna
super telefoto lens – obiektyw super telefoto
super telefoto zoom lens – obiektyw super telefoto typu zoom
spherical aberration – aberracja sferyczna
snapbridge technology – technologia Nikona oparta na komunikacji Bluetooth. Dzięki Snapbridge można przesyłać zdjęcia z aparatu do smartfona i szybko podzielić się nimi ze znajomymi; Za pomocą aplikacji Snapbridge można także sterować aparatem z poziomu urządzeń mobilnych.

T
teleconverter – telekonwerter
telephoto lens – obiektyw telefoto
telephoto zoom lens – obiektyw telefoto typu zoom
tilting screen – ekran odchylany
texture – tekstura
tungsten light – oświetlenie żarowe (wolframowe)

U
underexposure – niedoświetlenie

V
vibrant colors – żywe, intensywne kolory
vignette – winieta
viewfinder – wizjer

W
wide-angle lens – obiektyw szerokokątny
white balance – balans bieli
weight – waga

Z
zoom lens – obiektyw o zmiennej ogniskowej (obiektyw typu zoom/zoomowy)

Share Button